Uslovi prodaje

U našem maloprodajnom objektu robu možete platiti gotovinom, čekovima građana, a takođe prihvatamo sve važeće debitne i kreditne kartice domaćih i stranih banaka.

 

 

       

Robu možete kupiti i beskamatnim plaćanjem na rate. Ovu mogućnost možete ostvariti plaćanjem čekovima građana, kreditnim karticama koje je izdala BANCA INTESA.„Diners Club International“ karticu ne primamo do daljnjeg

 

Iznos računa Broj rata
3.001,00 - 10.000,00 din. 2 rate
10.001,00 - 15.000,00 din. 3 rate
15.001,00 - 20.000,00 din. 4 rate
20.001,00 - 25.000,00 din. 5 rata
Preko 25.000,00 din. 6 rata

Cene u katalogu (štampana i PDF verzija, kao i u prodajnom programu na internet stranici) su informativne, važeće cene su one istaknute na artiklima u maloprodajnom objektu. Zadržavamo pravo izmena cena. Za štamparske greške i tehničke greške na ovoj internet stranici ne odgovaramo.

 

Popuste odobravamo svim korisnicima IGLU ŠPORT kartice. IGLU ŠPORT karticu izdajemo svim članovima saveza, asocijacija i klubova sa kojima imamo sklopljen ugovor o saradnji. Listu sportskih organizacija sa kojima imamo sklopljen ugovor o saradnji možete pogledati ovde. Potrebno je da dođete u našu prodavnicu i da sa sobom ponesete člansku knjižicu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i ličnu kartu.

IGLU ŠPORT kartica Vam nudi sledeće povoljnosti:

  • 20% popusta na jedan artikal po vašem izboru pri prvoj kupovini
  • 10% popusta na kupljenu robu za gotovinsko plaćanje
  • 10% popusta na kupljenu robu za plaćanje čekovima građana, ako se čekovi realizuju odmah (u roku od sedam dana)
  • 5% popusta na kupljenu robu za plaćanje platnim karticama
  • 5% popusta na kupljenu robu za plaćanje čekovima građana na odloženo plaćanje
  • slaćemo Vam na vašu e-majl adresu "Iglu novosti" - obaveštenja o akcijama, rasprodajama, poslednjim komadima, novim artiklima, o održavanju artikala...

Važno: gore navedeni popusti ne važe na artikle koji su već na nekoj vrsti sniženja (akcija, rasprodaja, poslednji komad, promotivna prodaja) ili na artikle koji su označeni sa „povoljno"!

 

 

 

Sve artikle iz našeg prodajnog programa možete naručiti dostavom na kućnu adresu. Dostava je moguća na teritoriji Republike Srbije i vrši se putem službe POST EXPERSS. Narudžbine koje dobijemo radnim danom do 15:00 biće poslate istog dana. Narudžbine koje dobijemo radnim danom posle 15:00 ili subotom biće poslate prvog sledećeg radnog dana. Plaćanje je pouzećem, a troškove poštarine plaća kupac. Rok isporuke i cene su prema opštim uslovima POST EXPRESS-a koje možete pogledati ovde . Narudžbine primamo telefonom, e-mejlom ili direktnom narudžbinom preko sajta.

Dostupnost određenog artikla možete proveriti telefonom, mejlom ili možete pogledati vreme poslednjeg ažuriranja na našem sajtu.

Osobama sa stranom putnom ispravom (stranim pasošem), koje kupe robu u našem maloprodajnom objektu izdajemo obrazac REF 4, sa kojim mogu ostvariti povraćaj PDV. Minimalna vrednost računa treba biti EUR 150,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Obrazac overen od strane Carine Republike Srbije je potrebno vratiti u roku od sto (100) dana i na blagajni našeg maloprodajnog objekta biće isplaćen novac u gotovini u vrednosti PDV sa računa.

Lica zaposlena u diplomatsko/konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama mogu kupovati robu u našem maloprodajnom objektu bez plaćanja PDV. Potrebno je da donesu diplomatsko/konzularnu ili službenu legitimaciju i overen obrazac LNPDV.

Poštujući vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti privredno društvo Iglu šport d.o.o. Beograd, Južni bulevar 5. (u daljem tekstu: „Iglu šport") Vas obaveštava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem vebsajta: www.iglusport.rs (u daljem tekstu: Vebsajt) i Vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL). Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Iglu šport od Vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu. Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.

 

Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti: Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke je Iglu šport d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Južni bulevar 5.

 

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti: Iglu šport prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. Iglu šport se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe Vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana, Iglu šport od Vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj i broj telefona.

 

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U napred navedenim slučajevima Iglu šport prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu.

 

U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv Iglu šport-a pred nadležnim organima i u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji.

 

Politika privatnosti se odnosi samo na korišćenje vebsajta: www.iglusport.rs i važi samo za teritoriju Republike Srbije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na internet stranici www.iglusport.rs (u daljem tekstu označen: Vebsajt). Vebsajt je postavljen i njime upravlja Preduzeće Iglu šport d.o.o. (u daljem tekstu: IGLU ŠPORT) i koristi se za predstavljanje Iglu šport aktivnosti i proizvoda, kao i za pružanje usluga njegovim korisnicima. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje Vebsajta ili imate primedbe na proizvode koje ste kupili putem Vebsajta kontaktirajte nas na sledeće adrese:

 

Preduzeće IGLU ŠPORT d.o.o.Republika Srbija;
Južni bulevar 511000 Beograd;
MB 20466928;
PIB 105826032;
Tel: +381 11 2630475, +381 11 4066143;
e-mail: info@iglusport.rs.

 

Pristupanjem Vebsajtu ili njegovim korišćenjem Vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama, koje s vremena na vreme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Vebsajt. Korisnici treba da imaju na umu da sve što vide na Vebsajtu je zaštićeno i da ne sme da se koristi osim u skladu sa ovim odredbama. Korisnik je ovlašćen da vidi bilo koji deo Vebsajta za svoju ličnu i privatnu upotrebu. Iglu šport zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja Vebsajta bez bilo kakvog obaveštenja. Pristup Vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova. Vebsajt može sadržati linkove putem kojih možete pristupiti na druge vebsajtove. Iglu šport nema nikakvu kontrolu sadržaja na vebsajtovima kojima se može pristupiti putem Vebsajta i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koju korisnik pretrpi njegovim korišćenjem. Ukoliko ne želite da budete obavezani ovim odredbama, molimo Vas da ne koristite Vebsajt.

 

Odricanje od odgovornosti:

Sadržaji na Vebsajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Iglu šport ulaže napore da podaci na Vebsajtu budu tačni i precizni ali ne garantuje za njihovu tačnost. Iglu šport ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Vebsajta. Iglu šport se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Vebsajt ili nemogućnosti da primi bilo koje informacije. Iglu šport može prekinuti u svakom trenutku pristup Vebsajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik, a koja je nastala zbog prekida pružanja usluga na Vebsajtu. Iglu šport takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vebsajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Iglu šport-a ili trećih lica. Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

 

Lični podaci:

Iglu šport postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na stranici - Politika Privatnosti koja se nalazi na Vebsajtu.

 

Primenljivo pravo:

Sadržaj na Vebsajtu kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Vebsajta regulišu se zakonima Republike Srbije.

 

KUPOVINA PROIZVODA:

Prezentacija naše robe na sajtu www.iglusport.rs predstavlja poziv da uputite ponudu za kupovinu robe u formi narudžbenice. Pritiskom na dugme "zaključi porudžbinu" na zadnjem koraku postupka naručivanja Vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmah će Vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente vaše narudžbenice. Međutim ugovor o kupovini robe se smatra zaključenim onda kada Vi primite robu.

 

Ugovorna strana:

Preduzeće IGLU ŠPORT d.o.o.Republika Srbija,
Južni bulevar 511000 Beograd
MB 20466928
PIB 105826032
Tel: +381 11 2630475, +381 11 4066143
e-mail: info@iglusport.rs

 

Stupanjem u ugovorni odnos sa Iglu šport-om ostvarujete sva potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010) koja uključuju i pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom ugovora o kupovini robe.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora:

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem sajta iglusport.rs u roku od 14 dana od zaključenja ugovora bez navođenja razloga zbog kojih raskida ugovor.Ukoliko želite da raskinete ugovor o kupovini robe koji je zaključen putem sajta iglusport.rs , to možete učiniti na jedan od sledećih načina:slanjem obrazca o jednostranom raskidu ugovora ili slanjem izjave koju ste sami formulisati na e-mail adresu info@iglusport.rs, ili na adresu Iglu šport-a, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u Vaše ruke, odnosno u ruke trećeg lica kojeg ste odredili za primaoca. Povraćajem fiskalnog računa i robe koja mora biti u originalnom pakovanju i koja mora imati etikete, u roku od 14 dana od dana kada ste primili robu. U slučaju da ste ugovor raskinuli slanjem obrasca ili izjave koju ste sami formulisali dužni ste da pošaljete fiskalni račun i kupljenu robu sa etiketama u originalnom pakovanju u roku od 14 dana od dana slanja obrasca ili izjave.Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Iglu Šport-u.U slučaju da raskinete ugovor Vi snosite troškove vraćanja robe Iglu Šport-u dok je Iglu Šport dužan da Vam vrati novac u roku od 30 dana od dana prijema vraćene robe.

 

Garancija:

Garancija na kupljenu robu putem sajta iglusport.rs iznosi 2 godine, čiji rok počinje da teče od dana prijema robe. U toku ovog vremena Iglu Šport će otkloniti sve greške i nedostatke na robi za koje je odgovoran. Kupac prvenstveno može zahtevati popravku robe, zatim zamenu reklamirane robe i najzad povraćaj novca. Ukoliko dođe do reklamacije u roku od 6 meseci od dana prijema robe zakonska je pretpostavka da je greška odnosno nedostatak na robi postojao u momentu prijema robe. Međutim ukoliko se nedostatak ili greška pojavi po proteku roka od 6 meseci od dana prijema robe kupac je dužan da dokaže da je nedostatak postojao u trenutku kada je robu primio.

Zahtev za reklamaciju robe kupljene putem sajta iglusport.rs kupac može da ostvari samo poštom na adresu Iglu Šport-a, a Iglu šport je dužan da na reklamaciju odgovori u roku od 8 dana od prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan da Iglu Šport-u podnese zahtev za reklamaciju sa razlozima zbog čega reklamira robu, reklamiranu robu i fiskalni račun kojim dokazuje da je reklamiranu robu kupio.

 

Naručivanje:

Proizvode sa sajta iglusport.rs možete naručiti:

  • on-line;
  • putem telefona;
  • putem e-mail-a,(uz navođenje što više informacija (naziv, šifra, veličina, boja i drugih informacija), kako bi se sprečila mogućnost slanja pogrešnog artikla).Kao i u klasičnoj prodavnici, prvo je potrebno da na sajtu iglusport.rs odaberete proizvode koje želite da naručite. Odabirom polja za boju i veličinu, koja su obavezna, možete izabrati koliko komada jednog proizvoda želite da naručite. Pomoću dugmeta “dodaj u korpu” koje se nalazi na stranici svakog proizvoda, određeni proizvod stavljate u “korpu”.Kada ste odabrali željene proizvode i želite da pogledate šta ste sve stavili u korpu, u gornjem desnom uglu možete pogledati sastav Vaše korpe. "Korpa" poseduje opciju da ukoliko ste se predomislili u vezi količine ili više ne želite da kupite određeni proizvod, možete ga izmeniti(dodati ili smanjiti količinu ili ih izbaciti iz korpe).Proizvode koje ste odabrali i koji se sada nalaze u linku "Korpa" naručujete klikom na link "poruči" koji se nalazi u donjem desnom uglu.Sledeći korak je mogućnost odabira da li ćete naručiti kao fizičko ili pravno lice. Bez obzira za koju opciju ste se odlučili potrebno je navoditi podatke o naručiocu (popunite formular podacima koji se od Vas traže). Na poslednjem koraku naručivanja će Vam detaljno biti prikazani svi detalji narudžbenice i iskazani svi troškovi. Tada potvrđujete svoju narudžbenicu ili od nje odustajete. Svakom kupcu je pružena mogućnost da pre nego što pošalje narudžbenicu sa izabranim artiklima, još jednom proveri unete podatke i otkloni eventulane greške koje su nastale prilikom unosa istih.Klikom na dugme "Zaključi porudžbinu" narudžbenica će biti kreirana i odmah će Vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente vaše narudžbenice.Naručivanje putem sajta iglusport.rs je jednostavno, čak iako nešto pogrešite spremni smo da vam pomognemo u svakoj situaciji.Nakon obavljene narudžbine (kao što je u prethodnom delu detaljno opisano), dobiće te na svoj e-mail obaveštenje u kome stoje svi podaci o narudžbenici. Međutim, ukoliko iz nekog razloga isporuka naručene robe ne bude moguća, Iglu Šport je dužan da Vas bez odlaganja o tome obavestiti.

 

Način plaćanja:

Vaše proizvode koje ste poručili i želite da kupite putem sajta iglusport.rs možete platiti pouzećem (fizička lica) i preko računa (pravna lica).Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa fiskalnog računa + uslugu dostave prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se može izvršiti samo u gotovom novcu na ruke kuriru koji Vam je doneo Vašu narudžbinu.

 

Troškovi dostave:

Rok isporuke i cene određeni su prema opštim uslovima POST EXPRESS-a koje možete pogledati ovde. Narudžbine koje dobijemo radnim danom do 15:00 biće poslate istog dana. Narudžbine koje dobijemo radnim danom posle 15:00 ili subotom biće poslate prvog sledećeg radnog dana.

 

Preuzimanje pošiljke:

Vaša pošiljka će Vam biti dostavljena putem kurira na adresu koju ste naveli za isporuku, i to u periodu između 8h - 19h. Iz tog razloga Vas molimo da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke, potrebno je da vizuelno pregledate paket kako bi se uverili da ne postoje neka vidna oštećenja.Ukoliko je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, potrebno je da odbijte prijem pošiljke i da nas odmah obavestite o tome.Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja možete slobodno preuzeti pošiljku i potpisati kuriru dostavnicu i platiti robu ukoliko ste kao način plaćanja odabrali plaćanje pouzećem.Dužnost kurira je da pokuša da svaku pošiljku uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da Vas kurir pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbine i ugovori novi termin isporuke, ukoliko Vas ne zatekne na adresi koju ste naveli za isporuku. Ukoliko ni tada ne bude mogla da se izvrši isporuka, pošiljka se vraća nama. Po prijemu pošiljke, naša je obaveza da Vas kontkatiramo kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovorili o ponovnom slanju.