1. Izdavač i vlasnik IGLU kartice je Proalpin 2M d.o.o, Terazije 36, Beograd

2. IGLU kartica je kartica koja kupcima u prodavnicama Iglu Šport donosi:

• 10% popusta na gotovinu i 5% popusta sa karticom prilikom svake kupovine (odnosi se na proizvode koji nisu na sniženju),
• 10 % popusta na pozajmljivanje opreme,
• Posebne pogodnosti za imaoca Iglu kartice,
• Informisanje o specijalnim promocijama,
•  i još mnoge druge pogodnosti.

3. Karticu može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina, koje popuni zahtev.  Svako fizičko lice može dobiti samo jednu IGLU karticu.

4. Kupac potpisivanjem zahteva za izdavanje dozvoljava izdavaču kartice da prilikom izdavanja kartice proveri sve podatke navedene u zahtevu, kao i  da ih obradi elektronskim putem. Društvo Iglu Šport ne odgovara za posledice netačnih podataka.  Društvo Iglu Šport će , kao upravljač ličnim podacima, sve lične podatke obrađivati u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka u tom trenutku, sam ili u saradnji sa ugovornim obrađivačem ličnih podataka.

5. Imalac IGLU kartice može u bilo kojem trenutku pismenim putem zatražiti da upravljač ličnih podataka prestane da koristi njegove lične podatke za direktni marketing. Imalac kartice koji ne želi da prima specijalne ponude se može u bilo kojem trenutku odjaviti, od bilo kojeg oblika obaveštenja, pismenim putem.

6. IGLU kartica važi do opoziva izdavača ili imaoca. U slučaju gubitka kartice obavestite nas putem elektronske pošte na adresu info@iglusport.rs  ili pismenim putem na adresu Proalpin 2M d.o.o, Terazije 36, Beograd.

7.   Iglu šport kao izdavač IGLU kartice ne odgovara za eventualne zloupotrebe kartice.

8.  Sve moguće sporove između imaoca i izdavača rešavaće nadležni sud.

9. Obrada ličnih podataka

a)  Iglu Šport kartica se može dobiti samo pod uslovom da je podnosilac zahteva naveo tačne lične podatke, a koji se odnose na njega: ime, prezime, godina rođenja, podaci o prebivalištu, elektronska adresa i broj mobilnog telefona.

b) Podnošenjem Iglu kartice prilikom ostvarivanja prava iz vlasništva Iglu kartice, Iglu Šport na korisničkom računu imaoca beleži podatke o pojedinačnoj kupovini (proizvodi, cena, datum, vreme i mesto kupovine, sredstvo plaćanja) i korišćenju pogodnosti (npr. kupon, popust, i sl.) Ovi podaci su kompaniji Iglu Šport potrebni jer:

  • Imaocima obezbeđuju ostvarivanje prava iz vlasništva Iglu Šport kartice (npr. oblikovanje prilagođenih ponuda, pogodnosti i kupona, obaveštavanje imaoca samo o onim ponudama, koje ga zanimaju, samo preko odabranih kanala, i sl.);
  • Proverava usklađenost upotrebe Iglu Šport kartice sa ovim opštim uslovima;
  • Analizira i ispituje navike u kupovini, sa ciljem optimizovanja ponude i troškova i povećanja zadovoljstva kupaca;
  • Rešava eventualne probleme ili nepravilnosti kod transakcija plaćanja ili neuspelih transakcija prilikom, odnosno nakon obavljene kupovine, odnosno greške prilikom obračuna robe i prilikom rešavanja prijave problema.
  • Obaveštava imaoce o tehničkim i pravnim pitanjima korišćenja Iglu Šport kartice;

c) Imaoc Iglu Šport kartice može u bilo kojem trenutku ukinuti vlasništvo nad Iglu Šport karticom,  slanjem zahteva na elektronsku adresu info@iglusport.rs ili pismenim putem na adresu Proalpin 2M d.o.o, Terazije 36, Beograd.