Prodajni uslovi trgovine

GARANCIJA
Garantujemo za sve što prodajemo. Pored garancije proizvođača, na sve artikle kupljene u IGLU ŠPORT radnjama ili u IGLU ŠPORT Internet prodavnici, dajemo jednogodišnju garanciju. Uslov za priznavanje garancije je pravilna upotreba i odgovarajuće održavanje, kao i originalan račun.
PRODAJEMO SAMO ODGOVARAJUĆU OPREMU.
Svi proizvodi koje prodajemo, odgovaraju svim evropskim standardima (CE, UIAA).
STVARNE GREŠKE
Zakon o zaštiti potrošača (ZzPot) određuje da prodavac (Proalpin 2M doo) kupcu mora predati robu u skladu sa ugovorom. Prodavac je odgovoran za stvarne greške u ispunjenju. Potrošač koji je pravilno obavestio prodavca o grešci, ima pravo da od prodavca traži da grešku otkloni, vrati deo plaćenog iznosa srazmerno grešci, robu s greškom zameni novom, besprekornom robom ili vrati plaćeni iznos.

Potrošač može da ostvari pravo zbog stvarne greške ako obavesti prodavca o grešci u roku od dva meseca od dana kada je greška otkrivena. Prodavac nije odgovaran za greške koje se pojave dve godine od kupovine proizvoda kod korišćenih stvari, niti za one koje se pojave posle godinu dana od kupovine. IGLU ŠPORT će o žalbi odlučiti u najkraćem mogućem roku, odnosno najkasnije u roku od 8 dana od prijema celokupne relevantne dokumentacije. Nakon podnete žalbe prodavac zadržava pravo na vremenski rok od dva meseca za rešavanje otklanjanja stvarne greške.

INFORMACIJA O INTERNOM ŽALBENOM POSTUPKU I NAČINU VANSUDSKOG REŠEVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA
Moguće sporove i nesuglasice preduzeće rešava na osnovu pismenog zahteva potrošača, koji potrošač može adresirati na adresu preduzeća: Proalpin 2M doo, Terazije 36, Beograd, odnosno na elektronsku adresu: info@iglusport.rs.

Nadležni organ u preduzeću će o žalbi odlučiti u najkraćem mogućem roku, odnosno najkasnije u roku od 8 dana od prijema celokupne relevantne dokumentacije. Preduzeće će poslati odgovor na žalbu sa odgovarajućim pojašnjenjima u pisanoj formi, na adresu potrošača. Potrošač ima pravo da podnese prigovor na žalbu. Preduzeće će u roku od 15 radnih dana poslati odluku o prigovoru sa odgovarajućim pojašnjenjima u pismenoj formi na adresu potrošača. Time je odluka preduzeća konačna i interni žalbeni postupak preduzeća zaključen.

Ako složenost slučaja ne omogućava rešavanje žalbe odnosno prigovora u navedenom roku, preduzeće će potrošača pismenim putem obavestiti o predviđenom datumu konačnog rešenja žalbe.

Ako potrošač nije zadovoljan konačnom odlukom preduzeća Proalpin 2M d. o. o. u internom žalbenom postupku ili ako preduzeće o njegovoj žalbi neutemeljeno ne odluči u roku od 30 dana, potrošač može, u skladu sa Zakonom o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova (u nastavku: ZlsRPS), u roku od najviše 13 meseci od donošenja konačne odluke u internom žalbenom postupku, odnosno od isteka roka za razmatranje žalbe, uložiti predlog za početak postupka vansudskog rešavanja konkretnog potrošačkog spora. Vremenski rokovi ne važe za rešavanje stvarnih grešaka.

 

USLOVI PLAĆANJA
Pored gotovine i vrednosnih vaučera IGLU ŠPORTA, prihvatamo i sledeće platne kartice:
DINA, VISA, MAESTRO, MASTER, AMERICAN EXPRESS

 

IGLU KARTICA
Karticu IGLU može da dobije svako fizičko lice koje ispunjava uslove iz opštih uslova. Imalac kartice IGLU može da ostvari navedene pogodnosti pod sledećim uslovima:

• 10% popusta na gotovinu i 5% popusta s karticom na svaku kupovinu (važi za proizvode koji nisu na sniženju);
• 10% popusta na pozajmljivanje opreme.
• popusti se ne ostvaruju na proizvode koji su već na sniženju, vrednosne bonove, knjige koje su izdate prvi put pre manje od 6 meseci, ulaznice, oštećenih proizvoda na rasprodaji, korišćenih proizvoda za iznajmljivanje koji su na rasprodaji i na proizvode od testa.

 

VREDNOSNI VAUČERI
Poklonite vrednosni vaučer! Odlično rešenje za sve vas koji kupujete poklon.

 

Prodajne uslove trgovine i kupovine na Internetu možete preuzeti ovde.