Prodajni uslovi za kupovinu preko Interneta

Opšte i druge uslove poslovanja određuje Proalpin 2M d.o.o (ponuđač), koji robu na web stranici iglusport.rs prodaje u svoje ime i za svoj račun.

Podaci o preduzeću:
Proalpin 2M d.o.o
Terazije 36, Beograd
Identifikacioni broj: 111301365
Poreski obveznik: DA
Matični broj: 21458341

 
REGISTROVANI KORISNICI
Svaki registrovani korisnik ima svoje korisničko ime (elektronsku adresu) i lozinku, s kojima se predstavlja lično ili kao predstavnik preduzeća ili organizacije. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku. Korisnik je dužan da obezbedi verodostojne podatke, kao i čuvanje podataka, tako da će u njegovo ime i s njegovom lozinkom nastupati samo on, odnosno lice ovlašćeno za nastupanje u njegovo ime.

Registrovani korisnici mogu da:

  • kupuju u internet prodavnici IGLU ŠPORT;
  • primaju besplatne e-vesti ako se prijave za to.

 
OPŠTI USLOVI
Kupovina u Internet prodavnici moguća je i bez registracije.
Kupac može biti fizičko ili pravno lice, uzimajući u obzir podatke, posredovane prilikom registracije i predaje narudžbine. Fizičko lice je isključivo onaj registrovani ili neregistrovani korisnik koji dobija i koristi robu i usluge za potrebe izvan njegove profesionalne ili prihodujuće delatnosti.
Kupovina je moguća samo ako kupac pre predaje narudžbine potvrdi da prihvata opšte uslove poslovanja objavljene na toj stranici i druge objavljene uslove, kao i promene koje će upravljač objaviti na ovim stranicama.
IGLU ŠPORT i kupac međusobne obaveze uređuju ovim opštim uslovima i Zakonom o zaštiti potrošača.

 
KOMERCIJALNI USLOVI
Cene:

  • Cena – je redovna cena, po kojoj se proizvod prodaje.
  • Snižena cena – je snižena redovna cena, po kojoj se prodaje proizvod za određeno ili neodređeno vreme.
  • Stara cena – je cena po kojoj se proizvod prodavao pre sniženja.


Označavanje sniženih proizvoda:

  • Sezonsko/vansezonsko sniženje – su označeni proizvodi koji su trenutno sniženi, što je vremenski ograničeno.
  • Akcija – su označeni proizvodi, koji su trenutno na akciji, koja je vremenski ograničena.
  • Poslednji komadi – su proizvodi, koji imaju sniženu cenu za neodređeno vreme odnosno do rasprodaje zaliha.

Imalac kartice IGLU prilikom registracije unosi i broj svoje kartice IGLU, što obezbeđuje 10% popusta prilikom svake kupovine na Internetu. Popust ne važi za proizvode označene sa: akcija, sezonsko/vansezonsko sniženje i poslednji komadi. Ako se osoba koja se registruje ne podudara sa osobom – imaocem kartice IGLU – popust nećemo obračunati. Sve cene uključuju PDV. Objavljene cene se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja. Za pojedinačne kupovine važe cene u trenutku predaje narudžbine, osim u slučaju greške kod cene.

Cena i zaliha

Uprkos kontinuiranoj proveri pravilnosti objavljenih podataka, može se desiti da je objavljena cena ili zaliha pogrešna. O mogućoj grešci kupca ćemo odmah obavestiti (elektronskom poštom ili telefonom) i pokušati da nađemo rešenje na obostrano zadovoljstvo. Zaliha na web stranici se dakle u retkim slučajevima može razlikovati od stvarne zalihe, jer može doći do kašnjenja u ažuriranju. Samim tim predavanje narudžbine ne mora nužno da podrazumeva rezervaciju artikla. U slučaju da je proizvod rasprodat, obavestićemo Vas u najkraćem mogućem vremenu.

Za više informacije o načinu plaćanje kliknite ovde.
Više o uslovima i rokovima dostave ovde.

Kupoprodajni ugovor između kupca i ponuđača je zaključen kada kupac plati iznos po osnovu primljenog predračuna, odnosno dobije obaveštenje po elektronskoj pošti da je pošiljka poslata pouzećem. Kupcu je po elektronskoj pošti posredovano i mesto na serveru ponuđača, gde se čuva ugovor/predračun. S prijavom kupac u svom profilu može pristupati arhivi svojih narudžbina/kupovina.
Kupac u primljenoj pošiljci dobija račun, na kojem su, pored specifikacije troškova, i uputstva za eventualno odstupanje od ugovora/kupovine.

 
ODBIJANJE NARUDŽBINE
IGLU ŠPORT može da odbije narudžbinu ako zaključi da je pod navedenim uslovima ne može realizovati.

ODUSTAJANJE OD UGOVORA/KUPOVINE od POVRAĆAJA ROBE

Fizička lica koja zaključe ugovor/kupovinu na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, imaju pravu da najkasnije u roku od 14 dana od preuzimanja robe, na adresu info@iglusport.rs saopšte da odustaju od ugovora/kupovine, bez obaveze navođenja razloga za svoju odluku. Proizvod se mora vratiti neoštećen, načelno u originalnoj ambalaži i u nepromenjenoj količini, u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora.

Rok počinje da se računa jedan dan nakon datuma preuzimanja. Povraćaj primljene narudžbine na našu adresu u roku za odustajanje (14 dana) smatra se obaveštenjem o odustajanju od ugovora/kupovine. Ako kupac odustane od ugovora/kupovine sa obaveštenjem na info@iglusport.rs, mora primljenu robu vratiti na našu adresu najkasnije u roku od 30 dana po izdatom saopštenju. Kupac plaća troškove povraćaja robe – poštarine.

Prilikom odustajanja od ugovora, gde je iskorišćen bonus, šifra za popust ili promocijska šifra, ta sredstva se uzimaju u obzir kao popust i ne vraćaju se korisniku. Na TRR korisnika ili drugo platežno sredstvo, ako to izričito zahteva korisnik, vraća se samo uplaćeni iznos. Poklon bon se prilikom odustajanje od ugovora uzima u obzir kao platežno sredstvo i iznos se takođe vraća korisniku.
Prilikom mogućeg odustajanja od ugovora, ponuđač kupcu vraća kupovnu cenu u roku od 14 dana od prijema izjave o odustajanju kupca. Ponuđač ima pravo da povraćaj kupoprodajne cene zadrži do preuzimanja vraćene robe ili do podnošenja dokaza da je kupac proizvod poslao ponuđaču.

Ako kupac počne da koristi proizvod i predomisli se, gubi pravo na odustajanje od ugovora/kupovine. Takođe mora primljenu robu vratiti neoštećenu i u nepromenjenoj količini, osim ako je roba oštećena, pokvarena, izgubljena ili se njegova količina smanjila, bez krivice kupca. Troškove povraćaja robe plaća kupac.
Ako narudžbinu realizuje pravno ili fizičko lice koje obavlja prihodujuću delatnost bez obzira na svoj pravnoorganizacijski oblik ili svojinsku pripadnost, te u slučajevima kada kupovina nije izvedena na osnovu ugovora zaključenog na daljinu, odredbe prethodnog pasusa ne važe. U ovim i sličnim slučajevima moguće zahteve za povraćaj robe tretiraćemo individualno, uzimajući u obzir, u najvećoj mogućoj meri, sve razloge i okolnosti.

 
INFORMACIJE O INTERNOM ŽALBENOM POSTUPKU I NAČINU VANSUDSKOG REŠEVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA
Moguće sporove i nesuglasice rešava preduzeće na osnovu pismenog zahteva potrošača, koji potrošač može adresirati na adresu preduzeća: Proalpin 2M d.o.o, Terazije 36, Beograd , odnosno po elektronskoj pošti info@iglusport.rs.

Nadležni organ u preduzeću će o žalbi odlučiti u najkraćem mogućem vremenu, odnosno najkasnije u roku od 8 dana od prijema celokupne relevatne dokumentacije. Preduzeće će poslati odgovor na žalbu sa odgovarajućim pojašnjenjima u pisanoj formi na adresu potrošača. Potrošač ima pravo da na žalbu podnese prigovor. Preduzeće će u roku od 15 radnih dana poslati odluku o ugovoru sa odgovarajućim pojašnjenjima u pisanoj formi na adresu potrošača. Time je odluka preduzeća konačna i interni žalbeni postupak preduzeća zaključen.

Ako zahtevnost slučaja ne omogućava rešavanje žalbe odnosno ugovora u navedenom roku, preduzeće će potrošača obavestiti pismenim putem o predviđenom datumu konačnog rešenja žalbe.
Ako potrošač nije zadovoljan konačnom odlukom preduzeća Proalpin 2M d.o.o., Terazije 36, Beograd u internom žalbenom postupku ili ako preduzeće o njegovoj žalbi neutemeljeno ne odluči u roku od 30 dana, može u skladu sa Zakonom o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova (u nastavku: ZlsRPS) u najviše 13 meseci od konačne odluke u internom žalbenom postupku odnosno od isteka roka za razmatranje žalbe podneti inicijativu za početak postupka vansudskog rešavanja konkretnog potrošačkog spora. Rokovi ne važe za rešavanje stvarnih grešaka.

 
GARANCIJA
Za proizvode kupljene u našoj Internet prodavnici važe svi garancijski uslovi u skladu sa zakonom Republike Srbije. Garancija se može realizovati samo uz priloženi račun i u ovlašćenim servisima ili u jednoj od radnji IGLU ŠPORT u Srbiji.

 
PODACI O STRANICAMA
Zadržavamo pravo do sadržajnih i drugih promena opštih uslova, kao i uslova Internet prodavnice. Uprkos stalnoj brizi o ažurnosti i tačnosti objavljenih sadržaja, sadržajne greške na web stranicama su moguće i ne preuzimamo odgovornost za njih.
Trudimo se da obezbedimo najbolje fotografije proizvoda koje prodajemo, uprkos tome treba ih razumeti kao simbolične.

 
AUTORSKA PRAVA
Objavljeni sadržaji su ili u vlasništvu preduzeća Proalpin 2M, d. o. o., ili preduzeće Proalpin 2M, d. o. o. ima saglasnost autora za objavu. Bilo kakvo kopiranje, navođenje, presnemavanje, snimanje i širenje bez saznanja preduzeća IGLU ŠPORT je zabranjeno.

 
KODEKS PO ZEPT
Proalpin 2M, d. o. o. posluje u skladu sa Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT) i na njegovoj osnovi prihvaćenim propisima.

Prodajne uslove trgovine i kupovine preko interneta možete preuzeti ovde.